Veel mensen kijken hier een beetje vreemd tegen aan. Wat moet je je voorstellen bij gedragstherapie voor katten? Een poes op een sofa met een doosje tissues binnen pootbereik? Nee dus.

Bij gedragstherapie wordt gezocht naar de oorzaak van het probleemgedrag en door de oorzaak aan te pakken kan het probleemgedrag sterk verminderen of zelfs helemaal ophouden.

Er zijn twee soorten probleemgedrag. Ten eerste natuurlijk kattengedrag dat alleen door de eigenaar als probleem wordt ervaren. Een voorbeeld hiervan is sproeien in huis. Voor een kat is sproeien heel natuurlijk gedrag en hij (of zij, ook een poes kan sproeien)heeft er dan ook helemaal geen probleem mee om dit in huis te doen. De eigenaar vindt dit vaak minder leuk. Een ander soort van probleemgedrag is abnormaal gedrag. Een voorbeeld hiervan is overmatig likken, waardoor zelfs kale plekken kunnen ontstaan. Het gedrag op zich is dan wel natuurlijk gedrag (wassen), maar de frequentie is hierbij sterk toegenomen. De oorzaak hiervan is vaak stress. Samen met een gedragstherapeut kan de oorzaak van de stress achterhaald worden, zodat deze weggenomen kan worden.

Probleemgedrag kan ook een lichamelijke oorzaak hebben, zoals bijv. bij onzindelijkheid. Onzindelijkheid kan verschillende oorzaken hebben zoals stress, problemen m.b.t. de kattenbak, maar ook bijv. blaasontsteking of een combinatie hiervan. Het is dan ook altijd belangrijk dat uw kat eerst door een dierenarts onderzocht wordt, zodat medische oorzaken worden uitgesloten. Het heeft geen zin om een kat met onzindelijkheidmet gedragstherapie te behandelen als de oorzaak een blaasontsteking is. Wel kan het zijn dat na het behandelen van de blaasontsteking de onzindelijkheid blijft. Dan is het wel zinvol om dit met gedragstherapie op te lossen. Ook kan de oorzaak van de blaasontsteking stress zijn en dan is dit dus ook met gedragstherapie te behandelen.

Vaak worden gedragsproblemen door de eigenaar niet als probleem ervaren, tenzij ze er zelf last van hebben, zoals bij sproeien, onzindelijkheid en agressie. Als er bijv. sprake is van angst, dan heeft de eigenaar hier niet zoveel last van. Maar voor de kat is dit wel degelijk een probleem.

Voor de meeste problemen is wel een oplossing te vinden. Omdat heel veel factoren van invloed kunnen zijn op het probleemgedrag is het verstandig om samen met een gedragstherapeut de oorzaak te achterhalen. Pas als dit bekend is, kan er wat aan het probleemgedrag worden gedaan.

Therapie ook voor katten??


Home therapie voor katten? therapie op maat algemene tips ervaringen Katja werkwijze en kosten contact/opleiding bach bloesem therapie Links